Pracovní sešity a výlet

12.05.2018 16:13

Vážení rodiče,

- Na příští školní rok budou děti potřebovat pracovní sešity k výuce přírodovědy, vlastivědy, matematiky, českého a anglického jazyka, proto vybíráme částku 555 Kč a 100 Kč na sešity, čtvrtky, barevné papíry.